Archive

Phương án biệt thự Mr Lâm Chủ đầu tư: Trần Hoàng Lâm (Mr) Thiết kế : Oak Studio Diện tích: 150m2 Địa điểm: Hòa Xuân, Đà Nẵng [ess_grid alias="mr lam villa concept"]...

Nhà 2 tầng mái Thái Chủ đầu tư: Anh Tiến Thiết kế : Oak Studio Diện tích: 100m2 Địa điểm: Ngô Thì Nhậm, Đà Nẵng [ess_grid alias="mr tien"]...

Biệt thự Chủ đầu tư: Nguyễn Phương (Mr) Thiết kế : Oak Studio Diện tích: 150m2 Địa điểm: Golden Hill, Đà Nẵng [ess_grid alias="phuong house"]...

Biệt thự Chủ đầu tư: Trần Văn Long (Mr) Thiết kế : Oak Studio Diện tích: 130m2 Địa điểm: Hòa Xuân, Đà Nẵng [ess_grid alias="long villa"]...

Biệt thự Chủ đầu tư: Trần Hoàng Lâm (Mr) Thiết kế : Oak Studio Diện tích: 150m2 Địa điểm: Hòa Xuân, Đà Nẵng [ess_grid alias="lam villa"]...

Nhà vườn Chủ đầu tư: Nguyễn Anh Dũng (Mr) Thiết kế : Oak Studio Diện tích: 2000m2 Địa điểm: Liên Chiểu, Đà Nẵng [ess_grid alias="nha vuon"]...

Biệt thự Chủ đầu tư: Phương (Mr) Thiết kế : Oak Studio Diện tích: 250m2 Địa điểm: TP. Quảng Ngãi [ess_grid alias="phuong villa"]...

Biệt thự Chủ đầu tư: Hưng (Mr) Thiết kế : Oak Studio (partner design) Diện tích: 200m2 Địa điểm: TP. Quảng Ngãi [ess_grid alias="hung villa"]...

Biệt thự Chủ đầu tư: Nguyễn Mạnh Trường (Mr) Thiết kế: Oak Studio (partner design) Diện tích: 200m2 Địa điểm: TP. Quảng Ngãi [ess_grid alias="tt villa"]...

>
Hotline: 0901.122.022
Chat Facebook
0901.122.022