Archive

Cải tạo nhà phố Chủ đầu tư: Chị Phương Thiết kế : Oak Studio Diện tích: 90m2 Địa điểm: Nguyễn Tri Phương, Đà Nẵng [ess_grid alias="ms phuong"]...

Cải tạo văn phòng làm việc Chủ đầu tư: Cty KV 353 Thiết kế : Oak Studio Diện tích: 120m2 Địa điểm: Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng [ess_grid alias="kv 353"]...

Hair & Day Spa Chủ đầu tư: Trần Hồng (Ms) Thiết kế : Oak Studio Diện tích: 120m2 Địa điểm: Võ Nguyên Giáp, Đà Nẵng [ess_grid alias="rustic spa"]...

Biệt thự Chủ đầu tư: Nguyễn Phương (Mr) Thiết kế : Oak Studio Diện tích: 150m2 Địa điểm: Golden Hill, Đà Nẵng [ess_grid alias="phuong house"]...

Nội thất nhà ở Chủ đầu tư: Khải (Mr) Thiết kế : Oak Studio Diện tích: 150m2 Địa điểm: Đà Nẵng [ess_grid alias="khai house"]...

Nhà quê Chủ đầu tư: Nguyễn Anh Dũng (Mr) Thiết kế : Oak Studio Diện tích: 70m2 Địa điểm: Hòa Sơn, Đà Nẵng [ess_grid alias="dung house"]...

Cải tạo nội thất nhà phố Chủ đầu tư: Thạo (Mr) Thiết kế : Oak Studio Diện tích: 100m2 Địa điểm: Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng [ess_grid alias="thao house"]...

Cải tạo nhà hàng Chủ đầu tư: Trần Thị Hồng (Ms) Thiết kế : Oak Studio Diện tích: 150m2 Địa điểm: Nguyễn Tất Thành, Đà Nẵng [ess_grid alias="dong pubs"]...

Lộc Thủy Coffee Chủ đầu tư: Tuấn Anh (Mr) Thiết kế : Oak Studio Diện tích: 250m2 Địa điểm: Nguyễn Sinh Sắc, Đà Nẵng [ess_grid alias="locthuy coffee"]...

>
Hotline: 0901.122.022
Chat Facebook
0901.122.022