Archive

Cải tạo văn phòng làm việc Chủ đầu tư: Cty KV 353 Thiết kế : Oak Studio Diện tích: 120m2 Địa điểm: Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng [ess_grid alias="kv 353"]...

Hair & Day Spa Chủ đầu tư: Trần Hồng (Ms) Thiết kế : Oak Studio Diện tích: 120m2 Địa điểm: Võ Nguyên Giáp, Đà Nẵng [ess_grid alias="rustic spa"]...

Nội thất nhà ở Chủ đầu tư: Khải (Mr) Thiết kế : Oak Studio Diện tích: 150m2 Địa điểm: Đà Nẵng [ess_grid alias="khai house"]...

Cải tạo nhà phố Chủ đầu tư: Nguyễn Hữu Du (Mr) Thiết kế : Oak Studio Diện tích: 100m2 Địa điểm: Yên Thế, Đà Nẵng [ess_grid alias="nhd house"]...

Nhà phố Chủ đầu tư: Trần Thị Hiền (Ms) Thiết kế : Oak Studio Diện tích: 100m2 Địa điểm: Hòa Xuân, Đà Nẵng [ess_grid alias="hms house"]...

Nội thất nhà phố Chủ đầu tư: Phong (Mr) Thiết kế : Oak Studio Diện tích:100m2 Địa điểm: TP. Đà Nẵng [ess_grid alias="phong house"]...

Nội thất nhà phố Chủ đầu tư: Trần Văn Sơn (Mr) Thiết kế : Oak Studio Diện tích: 100m2 Địa điểm: Euro Village, Đà Nẵng [ess_grid alias="s house noi that"]...

Nhà phố Chủ đầu tư: Sơn (Mr) Thiết kế : Oak Studio Diện tích: 100m2 Địa điểm: Tp. Đà Nẵng [ess_grid alias="son house"]...

Nội thất nhà phố Chủ đầu tư: Thái Quang Vinh (Mr) Thiết kế : Oak Studio (partner design) Diện tích: 250m2 Địa điểm: TP. Đà Nẵng [ess_grid alias="vinh house"]...

Nhà phố Chủ đầu tư: Cư (Mr) Thiết kế : Oak Studio Diện tích: 100m2 Địa điểm: Liên Chiểu, Đà Nẵng [ess_grid alias="cu house"]...

>
Hotline: 0901.122.022
Chat Facebook
0901.122.022